توزیع بیش از 1743 تن کود غیرتکلیفی در مازندران

.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 5/1743 تن انواع کود به صورت غیرتکلیفی از ابتدای سال جاری تاکنون دراین استان خبرداد.به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت  از ابتدای سال جاری تاکنون 1745 تن انواع کود غیرتکلیفی شامل کودهای ماکرو(15-8-15) و (20-20-20)، گوگرد گرانوله، سولفات آمونیوم و اسیدهیومیک برای بخش کشاورزی مازندران تامین شد و مقدار 5/1743 تن توسط کارگزاران تخت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دربین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد. وی افزود از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 100 هزارتن کود تکلیفی هم دربین کشاورزان استان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید