نمونه برداری از کودهای شیمیایی

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی همکاران فنی در تاریخ 27/9/98 با مراجعه به شرکت پتروشیمی شیراز نسبت به برداشت دو عدد نمونه کود اوره پریل و گرانول از خط تولید به منظور آنالیز و بررسی کیفیت از طریق مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی اقدام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید