تامین و توزیع کود در مازندران از مرز 110 هزارتن گذشت

.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 110 هزار و 132 تن انواع کود کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت از این مقدار کود تامین شده برای بخش کشاورزی مازندران حدود 100 هزار تن انواع کود کشاورزی توسط 270کارگزار  تعاونی و خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد و حدود 10 هزار تن کود کشاورزی هم برای مصارف ماه فروردین در انبارهای این شرکت ذخیره سازی گردید. وی کودهای تامین و توزیع شده دراین مدت در استان مازندران را کودهای ازته، سوپرفسفات ساده و تریپل، پتاس، کلرورپتاسیم ،ماکرو، گوگرد گرانوله، سولفات آمونیوم و اسیدهیومیک اعلام کرد و افزود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران براساس سهمیه ابلاغی تمامی کودهای موردنیاز استان را تامین کرده است و براساس ضوابط تعیین شده در بین کشاورزان استان توزیع کرده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید