میزان تدارک و تأمین کود های تکلیفی در 8 ماهه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

این شرکت در 8 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 10357 تن انواع کود شیمیایی یارانه ای را از طریق شبکه بزرگ کارگزاران خود به کشاورزان تحویل نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید