روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

بازدید از محمولات کودهای وارده شرکت در بندر امام خمینی (ره)

.

 جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت به همراه جناب آقای رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طی بازدیدی از محمولات کودهای وارده آن شرکت در بندر امام خمینی (ره) و عملیات تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از مبداء عسلویه بازدید و از فعالیتهای آن شرکت در خصوص تامین و تدارک کودهای کشاورزی ابراز رضایت نمودند. ایشان ضمن تقدیر از همکاران آن شرکت در نمایندگی بندر امام خمینی (ره) بر تلاش بیشتر آنان جهت رساندن بموقع کود اوره بخصوص استانهای پر بارش تاکید نمودند.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید