روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان :

انجام عملیات کیسه گیری کود فله درانبار کرمان

.

انجام  عملیات کیسه گیری کود فله درانبار کرمان

تاکنون مقدار 1000 تن کود فله اوره  از مبداء بندرعباس در انبار مرکزی کرمان تخلیه شده است  که بلافاصله پس از تخلیه ،عملیات کیسه گیری کودهای فله شروع شده است که به جهت تامین به موقع کود ازته استان ، عملیات کیسه گیری با سرعت بیشتری درحال انجام است

..

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید