برگزاری جلسه کمیته علمی تغذیه گیاهی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه کمیته علمی تغذیه استان کرمان درتاریخ 24 آذرماه درمحل مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان برگزارشد

دراین جلسه محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان نیز حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید