تامین بذر گلرنگ

ثبت سفارش بذر گلرنگ

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

بذر گلرنگ رقم بالجی در تاریخ 98/09/19 در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش گردید و اقدامات لازم جهت واردات کالا از کشور ترکیه در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید