هزینه بارنامه های ارسالی از مبادی پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از پرداخت بارنامه های ارسالی از مبادی استان ایلام خبرداد.

پروانه عزیزی عامل ذیحساب و مسئول امور مالی استان گفت: مبلغ 36/045/364/514 ریال بابت هزینه پسکرایه بارنامه های حمل کود از مبادی به انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و انبار کارگزاران رسمی شرکت در این استان، در سالجاری پرداخت شده است.

عزیزی ضمن بیان این مطلب افزود: کلیه بارنامه ها تا تاریخ 98/9/23 به مدیریت امور مالی ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید