جلسه معارفه و تکریم مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ 24/9/98 جلسه معارفه و تکریم مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، راس ساعت 7:30صبح در سال کوثر واقع در ساختمان شماره 2 سازمان برگزار گردید. در این جلسه که تمامی مدیران ستادی از جمله مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس حضور داشتند، آقای مهندس باصری به عنوان مدیر جدید معرفی و از مدیر قبلی نیز تقدیر گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید