جلسه تجدید مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار ۲۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

جلسه تجدید مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار ۲۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی سطح شهر خرم آباد استان لرستان به سایر نقاط در داخل و خارج از استان که در مورخه ۲۳ آذر ماه ۹۸ با حضور مدیر ، معاون و مسئولین امور مالی، حراست، کمیسیون معاملات و حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان به صورت مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در دفتر مدیر این شرکت برگزار گردید که با برنده شدن و انتخاب شرکت حمل و نقل افلاک بار خرم آباد این جلسه پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید