برگزاری مزایده در استان آذر بایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در استان آذر بایجان شرقی مزایده فروش سه سامانه بوجاری در روز پنجشنبه، مورخ 21 آذر ماه سال جاری ساعت 10 صبح، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید