رصد و پایش توزیع کود در گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام عملیات رصد و پایش توزیع کودهای کشاورزی در شهرستان گلوگاه خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

عملیات رصد و پایش توزیع کودهای کشاورزی براساس دستورالعمل اجرایی مصوب صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید