فعالیت انبار کود در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اذربایجان غربی

روز شنبه بیست و سوم آذر ماه سال 1398 در انبار سازمانی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی عملیات  کیسه گیری، سردوزی و حمل  انواع کودهای شیمیایی فله در حال انجام است که از مقدار 500 تن سهمیه کودی اختصاص یافته سوپر فسفات تریپل  از بندر امام  مقدار 100 تن در انبار تخلیه گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید