بازدید گروه پایش از انبار های کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر از بازدید گروه پایش شرکت در انبارهای کارگزاران خبر داد .

سید عبدالحسین موسوی فرد با اعلام این مطلب افزود :

در بازدیدهای گروه پایش که به طور مستمر در حال انجام می باشد کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرا از سوی کارگزاران مورد بررسی قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید