جلسه شورای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

مقرر گردیده جلسه شورای کشاورزی راس ساعت 15 مورخ 23/9/98 در استانداری فارس با حضور کلیه مدیران ستادی و اعضای شورای کشاورزی استان، برگزار گردد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید