بسته بندی پارت 7 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

پارت 7 محصول روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک پس از انجام مراحل کنترل کیفی محصول ، در روز دوشنبه 18 آذرماه 98 توسط واحد تولید مجتمع بسته بندی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید