مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی اعلام کرد:

جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری با پست بانک استان خراسان رضوی

جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری با پست بانک استان خراسان رضوی در خصوص اعطای تسهیلات ازطرح  قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري (خدمات مکانیزه کشاورزی صندوق توسعه ملی) با حضور مدیر محترم استان خراسان رضووی و مدیریت های امورمالی ،امور ماشین ها وادوات کشاورزی وحقوقی در محل دفتر مدیریت امور ماشنها وادوات کشاورز ی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید