ارتقای سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ‌ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان در پی برگزاری همایش "ارتقای سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ‌ای" گفت: پس از اتمام طرح پایلوت سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان، این طرح در چهار استان خوزستان، کردستان، فارس و گلستان هم اجرایی خواهد شد در این پروژه تمام غلات را می توان پایش کرد و لازم است این روش برای محصولات دیگر هم اجرا شود اگر این پروژه در سطح استان و ملی توسعه یابد، می‌تواند به بهبود نظام کشاورزی کشور کمک کند.

http://kurdistan.agri-jahad.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&ItemID=15023&mid=13977&wVersion=Staging&lang=fa-IR

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید