اعلام نتایج 69 نمونه کود به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

طی هفته گذشته نتایج آزمایش کنترل کیفی 69 نمونه انواع کود به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی ستاد و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعب استانهای مربوطه اعلام شده است.

گفتنی است نتایج  آزمایش نمونه های کود بعد از تایید کارشناس آزمایش کننده ، سرپرست آزمایشگاه ، معاون فنی و در نهایت مدیر مرکز به مدیریت های مربوطه ارسال می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید