نشست آقایان فلاح و طریقت خوب در استان با کلیه کارکنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

با حضور آقایان فلاح و طریقت خوب در استان نشست مشترکی با کلیه کارکنان در استان بوشهر در دفتر مدیریت استان برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید