حضور آقایان فلاح مدیر بازرگانی داخلی و طریقت خوب مدیریت حسابرسی و بازرسی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر با حضور آقایان فلاح مدیر بازرگانی داخلی و طریقت خوب مدیریت حسابرسی و بازرسی نسبت به بررسی روند تامین و توزیع کود در استان پرداختند .

سید عبدالحسین موسوی فرد ضمن تشکر از حضور عزیزان در استان در معیت گروه پایش جهت بازدید از انبار کارگزاران به قطب کشاورزی استان ( دشتستان ) عزیمت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید