حمل روان از پتروشیمی

شتاب و حمل روان کود های شیمیایی از پتروشیمی ها و مبادی مختلف کشور به گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان،

حمید هزار جریبی ، مدیرشرکت ، با  اشاره  به آمار حمل کود از پتروشیمی ها و مبادی  به داخل استان  را  از ابتدای سال جاری تاکنون 100 هزار و507  تن  یاد کرد که در رقم  مقایسه  با سال  گذشته که  70 هزارو726 تن  بوده،42 درصد رشد داشته است  وی با بیان مطلب گفت:" با توجه به  شتاب  و حمل روان کود های شیمیایی از پتروشیمی ها و مبادی  مختلف کشور چه بصورت فله و چه کیسه گیری شده به استان گلستان در هفته اخیر و لزوم جذب حداکثری سهمیه استان از طریق کارگزاریهای شهرستانهای استان و لزوم دسترسی سریع و آسان به کارگزاران و کشاورزان با قوت  در سطح استان تا پایان کشت  محصولات  پائیزه با تمام توان در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید