برگزاری مناقصه خدماتی استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در استان قزوین مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری امور خدماتی و پشتیبانی،  در روز چهار شنبه مورخ بیستم آذر ماه سال جاری، ساعت 11، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید