ترخیص 11200 لیتر سم بوتیزان استار از گمرک تهران

11200 لیتر سم بوتیزان استار از گمرک تهران ترخیص شده و به انبار البرز حمل گردید

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

در تاریخ 98/09/20 میزان 11200 لیتر سم بوتیزان استار از گمرک تهران ترخیص شده، و به انبارهای استان البرز حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید