برگزاری مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی

برگزاری مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین با حضور اعضاء محترم کمیسیون هم اکنون در دفتر مدیر استان درحال برگزاری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید