طرح پایلوت تغذیه گیاهی

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای اجرای برنامه طرح پایلوت تغذیه گیاهی، حوزه معاونت فنی این شعبه، رایزنی و هماهنگی لازم با شرکتهای کودی حاضر به همکاری در انجام طرح و ارتباط تنگاتنگ با اداره کل هواشناسی استان به منظور آگاهی از شرایط آب و هوایی جهت کاشت مزرعه در وقت تعیین شده معمول می نماید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید