شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران اعلام کرد :

در تامین و تدارک مناسب کود در سطح کشور برتر شناخته شد

با عنایت به لطف خداوند و به همت کارشناسان مجرب در بخش بازرگانی شرکت و نیز ظرفیت های ایجاد شده در کارگزاران و همچنین تمهیدات اتخاذ شده توسط مدیریت محترم استان مصرف اقلام کودهای شیمیایی یارانه ای به ویژه در بخش ازته به بیش از 112 درصد در سال زراعی رسید که شرکت در شاخص ارزیابی عملکرد استان در خصوص تأمین و تحویل مناسب کود براساس نیاز منطقه و دستورالعمل توصیه فنی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور یکی از استانهای برتر از 4 استان در سطح کل کشور در این زمینه محسوب می گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید