برگزاری آزمون " روش های فرهنگ سازی نماز در محیط کار"در سالن ابن سینای مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

براساس هماهنگی های بعمل آمده آزمون دوره آموزشی " روش های فرهنگ سازی نماز در محیط کار " به صورت حضوری با شرکت همکاران مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در سالن ابن سینای مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی روز چهارشنبه 20 آذرماه سال جاری برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید