جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ، معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی و رئیس امور مالی و مسئول حراست و سایر اعضاء کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین و تدارک مواد اولیه تولید و سایر موضوعات مربوط به تولید، امروز در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید