جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر، معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی ،رئیس امور اداری ، رئیس امور مالی،سرپرست خطوط تولید و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور بررسی و پیگیری مواد اولیه مورد نیاز تولید سموم گرانول و مایع، در روز سه شنبه 19 آذرماه 98 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید