در ادامه بررسی وضعیت انبارهای کشور از انبارهای استان اردبیل بازدید شد

سرکشی از انبارهای استان اردبیل

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری :

به دستور مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جناب آقای شهریاری رئیس اداره بیمه این مدیریت در تاریخهای هفدهم و هجدهم آذر ماه سال جاری از انبارهای استان اردبیل بازدید و گزارشی را از وضعیت موجود استان مربوطه ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید