مراحل کاشت در شهرستانهای معتدل و گرمسیری

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

با عنایت به ادامه عملیات کاشت زراعت گندم آبی و دیم، با تخصیص، حمل، توزیع و مصرف کودهای شیمیایی پایه اعم از فسفاته-پتاسه و ازته، مراحل انتهایی کاشت در شهرستانهای معتدل و گرمسیری استان در حال انجام می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید