برنامه پایش، کنترل و بازرسی

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای برنامه پایش، کنترل و بازرسی از فرایند توزیع و فروش کودهای کشاورزی، کارگروه پایش در تاریخ 19/9/98 به شهرستان داراب و منطقه جنت شهر با مراجعه به چند فروشگاه عرضه انواع کودهای شیمیایی به منظور بازرسی و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نموده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید