تامین بیش از 870 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در هشت ماهه اول سال 1398 بیش از 870 تن انواع کودهای شیمیایی(ازته ، فسفاته و پتاسه) در سطح شهرستان بندر عباس توزیع گردید.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان خاطرنشان کرد ، کودهای ارسالی با حواله های سازمان جهاد کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان منطقه توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید