جلسه بررسی مسائل و مشکلات کارگزاران با سازمان تعاون روستائی استان همدان

بررسی روند نظارت و پایش توزیع کود توسط کارگزاری های زیرمجموعه تعاون روستایی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در تاریخ هفدهم آذرماه جلسه ای با حضور مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر و آقای علی رحیمی مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و آقای مهندس عباسی مدیر سازمان تعاون روستائی استان و آقای سعیدی رئیس اداره تعاون روستائی شهرستان همدان و در محل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی اشاره ای به عملیات نظارت و پایش روند توزیع کود شیمیایی در استان داشتند و از آقای مهندس عباسی برای نظارت بر کارگزاری های زیر مجموعه سازمان تعاون روستائی خواستند دستورات لازم را صادر نمایند .

در ادامه گزارشی از عملکرد کارگزاری های وابسته تعاون روستائی ارائه شد. تعداد 6 کارگزار اصلی و تعداد 10 کارگزار فرعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان زیر مجموعه تعاون روستایی، مشغول فعالیت در زمینه توزیع کود شیمیایی می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید