بازدید از باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

عضو محترم هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشور جناب آقای مهندس تورج منصوری، مشاور محترم مدیر عامل  و امور هماهنگی استان ها جناب آقای دکتر پور رمضان،جناب آقای مهندس افچنگی و مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی استان آذربایجان غربی جناب آقای مهندس علیرضا قربانی در روز یکشنبه مورخ 17 آذر ماه 1398 از واحد باشگاه کشاورزان این استان بازدید کردند. در این بازدید ضمن تشکر از زحمات همکاران باشگاه از نزدیک به بررسی مشکلات موجود پرداخته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید