تدارک ذخیره سازی کود سرک بهاره در استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

با عنایت به شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگی های صورت گرفته و رو به پایان بودن فصل کشت پاییزه ،استان در تدارک ذخیره سازی کود سرک بهاره می باشد، 

به گفته مهندس راه انجام ، با توجه به حجم بارش و عدم اجازه به کشاورزان برای انجام کشت پاییزه ، کم کم روزهای پایانی عملیات کشت محصولات زراعی فرا می رسد خوشبختانه به جهت شرایط مناسب آب و هوایی و نیاز شدید کشاورزان به کود ازته در روزهای پایانی بهمن ماه و اوایل اسفند ماه جاری ، درصد تامین کود اوره برای مصرف سرک محصولات پاییزه می باشیم و با توجه به روند تامین کود مذکور ، پیش بینی می شود در سه ماهه باقیمانده سال 1398 مقدار12-10 هزار تن کود در انبارهای کارگزاران و انبار مرکزی شرکت ذخیره شود تا با کمبود این نهاده مهم روبرو نشویم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید