تقدیر رئیس سازمان از مدیر و کارکنان استان مازندران

در راستای درخشش و موفقیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در پیشبرد اهداف سازمانی بخش کشاورزی و زیر بخش های وابسته در استان مازندران ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت و مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، تقدیر مهندس دلاورحیدرپور از مدیر و مجموعه کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در روزنامه ها فجر خزر انعکاس یافت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید