نشست سند توسعه کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  برگزاری نشست بررسی تدوین سند توسعه بخش کشاورزی استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این نشست تمامی مدیران بخش کشاورزی مازندران از جمله مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حضوری فعال داشتند و نظرات کاربری پیرامون حوزه مسئولیتی خود ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید