با توجه به بررسی وضعیت انبارهای سراسر کشور ،انبارهای استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت

سرکشی به انبارهای استان مرکزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری 

به گفته فیروز هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بررسی وضعیت انبارهای سراسر کشور از وظایف این مدیریت بوده که در این راستا دو تن از کارشناسان این مدیریت در روز چهارشنبه سیزدهم آذر ماه سال جاری به استان مرکزی اعزام و از انبارها و همچنین عملیات کیسه گیری استان مربوطه بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید