بازدید از کارخانجات تولیدکننده کودهای شیمیایی، استان تهران

به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرارداد شرکت به جهت تأمین کودهای با کیفیت روز یکشنبه مورخ 13/12/96 توسط کارشناسان ستادی و استان ، بازدیدی از تاسیسات فنی و خط تولید کارخانجات تولید کننده داخلی ( میهن زاج و آوان شیمی سالاریه ) صورت پذیرفت ؛ که در این بازدید بخشهای مختلف خط تولیدی این واحدها  در زمینه کنترل کیفیت کودهای تولید شده (سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم گرانوله و پودری ) مورد بررسی قرار گرفت . لازم به یادآوری است براساس قراردادهای منعقده این واحدها موظف به تولید مقدار 15.750 تن کود شیمیایی می باشند .

 

.

.

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید