نظارت گروه پایش در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر از نظارت روزانه گروه پایش از نحوه توزیع کودهای حمل شده خبر داد .

سید عبدالحسین موسوی فرد ذر بیان این مطلب اظهار داشت :"

بازرسی به طور مستمر توسط گروههای پایش در کلیه شهرستانهای استان در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید