اجرای 3 طرح الگویی در سال زراعی جاری در استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

مهندس راه انجام مدیر استان تهران اظهار داشت به دنبال اجرای موفق طرح تغذیه گیاهی محصولات گندم وجو در سال زراعی 97-98 وحضور فعال شرکتهای تولید کننده مواد کودی و بنا به توصیه معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امر زراعت این طرح در 15 استان کشور ادامه دارد وی افزود این طرح در استان تهران علاوه بر محصول گندم ، دانه های روغنی کلزا نیز به این طرح اضافه شده است و اخیرا نیز طرح پایش آبهای متعارف و نامتعارف در کشاورزی نیز در حال اجرا می باشد ، ایشان ابراز امیدواری نمودند که با اجرای این طرحها مسیر روشنی جهت استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی و تولید پایدار مواد غذایی فراهم گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید