برگزاری کلاس آموزشی، زمان ومیزان مصرف کودهای شیمیایی استان کرمان

برگزاری کلاس آموزشی، زمان ومیزان مصرف کودهای شیمیایی و معرفی باشگاه کشاورزان برای کشاورزان وکارگزاران شهرستان شهربابک استان  کرمان

 

به گزارش روابط عمومی استان کرمان نهمین کلاس از دومین دوره ،کلاسهای آموزشی ویژه کشاورزان ، کارگزارن وبهره برداران  هم اکنون در منطقه شهرستان  شهربابک استان  کرمان درحال برگزاری است این دوره آموزشی با عنوان  زمان ومیزان مصرف کودهای شیمیایی دراکثر شهرستانهای استان کرمان برگزار شده است در این دوره از کلاسهای آموزشی کلیات  باشگاه کشاورزان  نیز به حاضرین معرفی شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید