روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

دوره هواشناسى كاربردى در كشاورزى باحضور كارگزاران در اداره كل هواشناسى هرمزگان

.

خير مقدم دكتر رنجبر رياست محترم سازمان هواشناسى استان هرمزگان از حضور كارگزاران نهاده هاى كشاورزى شركت خدمات حمايتى كشاورزى

.

.

.

شروع(دوره آموزشى هواشناسى كشاورزى) با توضيحات مهندس عارفى معاون اداره هواشناسى استان هرمزگان

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید