گزارش تصویری:

روزدرختکاری، استان خراسان جنوبی

به مناسبت روز درختکاری همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی نسبت به کاشت چند اصله نهال و تزیین فضای سبز محوطه اداره  اقدام نمودند.

هدف از این فعالیت ، کمک به حفاظت و توسعه محیط زیست و ایجاد فرهنگ درختکاری بود.

 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید