برگزاری دوره آموزشی کاشت مکانیزه برنج، استان گیلان

دوره آموزشی در سطح بهره برداران کشاورزی و اعضای باشگاه کشاورزان به هدف آشنایی با کاشت مکانیزه برنج و آشنا نمودن بیشتر بهره برداران درتهیه و تامین نشاء  برای زراعت مکانیزه برنج برگزار گردید.

 

 مدت زمان اجرای دوره آموزشی : یک روزبه مدت 4 ساعت ، تاریخ 14/12/1396

مکان : آموزشکده ومرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی استان گیلان ( ساختمان زنده یاد مهندس رئوف )

مدعوین : کشاورزان و بهره برداران کشاورزی عضو باشگاه کشاورزان

موضوعات آموزشی :

1_ نگاهی بر فرآیند کاشت مکانیزه برنج.

2_ نحوه عمل آوری و تولید مکانیزه نشاء برنج

3_ نگاهی بر ماشینها و ادوات مورد استفاده در زراعت مکانیزه برنج.

4_ اصول کاربرد و تنظیمات دستگاه نشاء کاربرنج و کاربردهای وجین کن دوار موتوری.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید