به گزارش مدیریت امور ماشینها و ادوات کشاورزی :

جلسه بررسی طرح آموزش کاربران و صدور گواهی نامه جهت ماشین های کشاورزی در تاریخ 96/12/14 با حضور مدیر وکارشناسان مدیریت استان تهران در محل دفتر مدیرت امور ماشینها و ادوات کشاورز ی برگزار گردید.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید