تامین کود برای 561 هکتار سبزی کاری در نور استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 677 تن کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 561 هکتار کشت انواع سبزیجات در شهرستان نور استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای سبزی کاری شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید